OOK VOOR DE VERZORGING VAN LEERZAME INTERACTIEVE WORKSHOPS, LEZINGEN EN SCHOLINGEN

Wanneer u een basisverzekering heeft afgesloten, zijn de kosten van dieetadvisering te declareren bij uw zorgverzekeraar.
Houdt u wel rekening met de verrekening met het eigen risico, welke wettelijk € 385,00 is, maar u vrijwillig verhoogd kunt hebben.
De verrekening van deze kosten is niet van toepassing als je jonger dan 18 jaar bent.

 

Prijzen

De kosten per kwartier zijn : € 20,00
hieruit volgt :

intake consult 60 + 30 min € 120,00
vervolgconsult á 30min € 40,00
kort vervolgconsult á 15min € 20,00
Consult per e-mail of telefoon € 20,00
Nasturen van adviezen € 20,00
toeslag bij huisbezoek € 20,00

 

Opbouw van te declareren tijd

De kosten van dieet- en voedingsadvisering worden gefactureerd in tijdseenheden van kwartieren. De gefactureerde tijd bestaat uit :

  • directe tijd (de tijd die u met uw diëtist doorbrengt)
  • indirecte tijd (de tijd die ik nodig heb om administratieve taken voor u uit te voeren)

Bovenstaande prijzen zullen aan u gefactureerd worden, wanneer ik de kosten niet bij uw zorgverzekering of zorggroep kan declareren, dit kan verschillende oorzaken hebben :

  • uw geen medische indicatie heeft voor begeleiding
  • ik nog geen contract met uw zorgverzekeraar of zorggroep ben aangegaan
  • u niet bent verschenen op een afgesproken consult


Declareren bij zorgverzekeraar

Wanneer een contract met uw zorgverzekeraar is aangegaan, worden de kosten rond uw dieetbegeleiding aan deze gedeclareerd, tegen een onderling vastgesteld tarief.

Wanneer kosten, zoals dieetadvisering, uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed wordt, wordt dit níet met uw eigen risico verrekend.

 

Sanne de Ree, diëtist en voedingskundige is zorgcontracten aangegaan met onder andere:

Achmea
Aevitae
Agis
ASR
CZ
De Amersfoortse
De Friesland Zorgverzekeraar
Delta Lloyd
Ditzo
Energiek
Eno
FBTO
Holland zorg
IAK
IZA / IZZ
Menzis
Nedasco
OHRA
ONVZ
PNO
Salland verzekeringen
Stad Holland
VVAA
VGZ
Univé
Zorg en Zekerheid.

Ketenzorg Friesland voor o.a. Diabeteszorg, COPD en ‘Cardio- Vasculair Risico management’